2009-09-25

Kontinuerlig kommunikation för Acando SverigeACANDO ÄR ETT BÖRSNOTERAT SVENSKT KONSULTFÖRETAG INOM IT OCH MANAGEMENT. FÖRETAGET HAR SITT HUVUDKONTOR I STOCKHOLM MEN HAR ÄVEN VERKSAMHET I FLERA ANDRA EUROPEISKA LÄNDER SOM FINLAND, NORGE, DANMARK, TYSKLAND OCH ENGLAND.

Uttryck Åberg har 2004-2010 haft ett kontinuerligt uppdrag åt Acando där jag ingår i deras marknadsstödsteam. Arbetet innebär löpande produktion av bland annat erbjudandeblad, enklare illustrationer, olika typer av direktreklamutskick och trycksaker, uppdatering och strukturering av webbinnehåll. Samt se till och underlätta för konsulterna i organisationen att rätta sig efter gällande grafisk profil med framtagning av mallar och underhåll av bildbibliotek samt att vara bollplank gällande profil och layoutfrågor. Det ingår även ibland att producera material till de övriga ländernas kontor och då kommunicerar marknadsteamet på engelska.

Kostnadseffektiv epostreklamAcando jobbar uteslutande med epostreklam för att bjuda in till sina olika seminarier, minst en gång i veckan på flera orter, en etablerad verksamhet som de har hållt på med i drygt 5 år och som är ett bra sätt att nå nya prospekts på kunduppdrag. Uttryck Åberg sköter alla utskicken via ett webbaserat verktyg med avancerade statistikfunktioner där det framgår öppnings- och klickfrekvens, t ex vilka mottagare som klickat på vilka länkar.

Läs mer på www.acando.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar