2013-08-15

Marknadskoordinator med bredd åt Sensia

FR O M SEP 2011 T O M OKT 2013 HAR JAG VARIT ANSTÄLLD SOM MARKNADSKOORDINATOR ÅT SENSIA HÄLSOVÅRD. I SENSIA-KONCERNEN FINNS FÖLJANDE VERKSAMHETSOMRÅDEN: PRIMÄRVÅRD (HÄLSO-/VÅRDCENTRALER), FRISKVÅRD (TRÄNING/GYM), FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH SPECIALISTVÅRD.

Företagets olika dotterbolag med olika varumärken (StepIn, Helex, Hermelinen m fl) samlades under våren 2012 under namnet Sensia och jag genomförande den praktiska delen av namn- och profilbytet under 2012 och 2013. 

I och med namnbytet skulle sju olika webbar (och varumärken) också bli en och företaget skulle hitta ett uttryck i bildspråk och hur den grafiska profilen (gjord av Vinter Reklambyrå) skulle användas.

Efter min anställning på Sensia upphörde utför jag uppdrag åt dem på konsultbasis, t ex produktion av kampanjer och annonser etc.

Uppdraget har omfattat bl a:
 • löpande marknadskommunikation
 • planering och produktion av kampanjmaterial 
 • originalarbete och grafisk produktion
 • ta fram struktur för kommunikation inom företaget tillsammans med it-ansvarig
 • ta fram grafiska mallar
 • planering av radioreklam och speakermanus 
 • fotografering både till kampanjer och verksamhetsbilder 
 • fotografering av personal  
 • ansvarig för att ta fram informationsstruktur, wireframes och innehåll till ny webb
 • projektledning för att ta fram ny webb och fylla den med innehåll
 • sätta upp Facebook-sidor och uppdatera löpande
 • integrerad kommunikation mellan print, sociala media och webb för kampanjer
 • dr-utskick postalt
 • e-postmarknadsföring
 • producera texter och original till annonser
 • "Viktutmaningen" eventblogg med Facebook-tävling för att marknadsföra Prenet-konceptet för viktminskning, idé och genomförande tillsammans med viktcoacher
  läs mer på: viktutmaningen2012.blogspot.se/
 • utbilda lokala redaktörer för webb och Facebook-sidor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar