2014-01-02

Marknads- och pr-ansvarig för Ice Music

FR O M OKTOBER 2013 HAR JAG ETT KONSULTUPPDRAG PÅ HELTID FÖR ICE MUSIC IN SWEDISH LAPLAND. UPPDRAGSGIVARNA ÄR GRUNDARNA TIM OCH BIRGITTA LINHART. UPPDRAGET HAR OMFATTAT ALL PRAKTISK MARKNADSFÖRING OCH PR FÖR KONSERTERNA I LULEÅS FÖRSTA ISKONSERTHALL OCH ISORKESTER DÄR MUSIKERNA SPELAR PÅ INSTRUMENT GJORDA AV IS - ICESTRUMENT.

Uppdraget har omfattat bl a:
  • Utformning av den grafiska profilen samt produktion av alla trycksaker; visitkort, biljetter/konvolut, annonser, foldrar, skyltar, utformning av profilkläder, rollups etc.
  • Design av www.icemusic.se Word-pressbaserad webbplats.
  • Produktion av innehåll till webb, bloggform, uppdatering av konsertprogram etc.
  • Innehåll och uppdatering löpande av Facebook, Instagram o Twitter kanaler.
  • Kontakter med internationell och lokal press, pressinbjudningar etc.
  • Projektledning kring all pr och marknadsföring.
  • Kontakt med sponsorer.
  • Dokumentationsfotografering under hela processen m bygget av iskonserthallen samt tillverkningen av isinstrumenten.